Samværs-
regler

Vores samværsregler består af et sæt grundregler og et sæt praktiske regler. Når du melder dig ind, skriver du og dine forældre under på, at I er indforstået med samværsreglerne.

CY Glamsbjerg 2021 81

Grundregler og praktiske regler

Grundregler:

 • Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden.
 • Du har mødepligt til undervisning, fællesarrangementer, hovedmåltider og praktisk arbejde.
 • Du må ikke besidde, indtage eller møde påvirket af øl, spiritus, euforiserende stoffer eller lignende, ligesom snifning af enhver art ikke er tilladt.
 • Du skal være røgfri. Det er ikke tilladt at ryge eller anvende andre tobaksprodukter på skolen eller i skoletiden.
 • Vi forventer, at du viser god vilje til samarbejde og at henstillinger fra skolens personale følges.

Alvorlige eller gentagne brud på skolens regler kan medføre bortvisning.

CY Glamsbjerg 2021 58
CY Glamsbjerg 2021 55
CY Glamsbjerg 2021 78
Grundregler og praktiske regler

Praktiske regler

 • Fra kl. 22 til 8.30 er ophold i andre elevhuse ikke tilladt. Efter sengetid skal du blive på eget værelse.
 • Du er erstatningspligtig ved ødelæggelse af ting, når dette sker med vilje eller ved voldsom adfærd.
 • Dine pc’er, IPads, tablets, mobiltelefoner o. lign. skal lægges på din hylde i husets computerskab inden 22.30.
 • Private fjernsyn, spillekonsoller, stationære computere, dvd-afspillere o. lign. må ikke medbringes.
 • Du skal aflevere din mobiltelefon til måltider, ved arrangementer og ved undervisningstimernes begyndelse.
 • Der skal altid være ryddeligt på værelset, samt i og omkring huset.
 • På skoledage skal du senest 7.30 være stået op, i tøjet og have ordnet dit værelse.
Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 01949

Bliv elev

Er du klar til et skoleår med fokus på udvikling, fællesskab og trivsel, er det nu, du skal melde dig ind på GFE.

Bliv elev

CY Glamsbjerg 2021 80