Skolens historie

Hvis du har undret dig over F’et i GFE, kommer forklaringen her. Skolens officielle navn er Glamsbjerg Fri- og Efterskole, og det hedder den, fordi den rummer både en friskole og en efterskole.

Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 02609

Gamle elever

Er du tidligere elev på GFE? Klik her, hvis du vil tilmeldes Gl. Elevdag. Klik her, hvis du vil en tur ned af memory lane.

En kombineret skole

Skolen begyndte som friskole den 1. maj 1898 i lejede lokaler på Dærupvej i Glamsbjerg med et enkelt klasselokale og to klasser. Friskolen flyttede senere til Skolevej, og i 1905 kom efterskolen til. I 1973 flyttede efterskolen til sin nuværende adresse på Krengerupvej, og to år senere fulgte friskolen efter.

Den mindesten, der står ved indkørslen til skolen, er rejst til minde om forstanderparret Anna og P.J. Skriver, der ledede skolen fra 1904 til 1944.

I friskolen går der elever fra 0. klasse til og med 9. klasse. Der er én klasse på hver årgang. Eleverne møder til morgensang og har fri mellem kl. 14 og 15 hver dag.

I efterskolen går der elever i 9. og 10. klasse, svarende til 4 klasser eller hold, og de går ikke hjem, når skoledagen er slut.

Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 02676
Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 02895
CY Glamsbjerg 2021 39
Både en efterskole og en friskole

Kommer alle elever til gode

Friskolen og efterskolen har ikke undervisning sammen, og eleverne spiser ikke sammen. Vi mødes til fælles morgensang og har et par emnedage sammen i løbet af skoleåret.

De store elever i friskolen og efterskolen har lidt mere med hinanden at gøre. Friskolens ældste elever har mulighed for at komme med på efterskolens linjer og valgfag, hvis der er plads, og vi laver nogle arrangementer for friskolens overbygning og efterskolen i løbet af året.

Når de to skoler deles om faglokaler, køkkenfaciliteter, ledelse, administration og om nogle af lærerne, har det den fordel, at vi kan udnytte vores ressourcer godt. Det kommer alle vores elever til gode.

CY Glamsbjerg 2021 12

Bliv elev

Er du klar til et skoleår med fokus på udvikling, fællesskab og trivsel, er det nu, du skal melde dig ind på GFE.

Bliv elev

CY Glamsbjerg 2021 80