Fokus og værdier

Fokus på den enkelte og fællesskabet

Glamsbjerg fællesskabsbillede

Følgende nøgleord beskriver i kort form værdierne på Glamsbjerg Efterskole:

 

  • Plads til forskellighed
  • Positive oplevelser
  • Selvværd
  • Udfordringer
  • Fællesskab
  • Medansvar

 

Forskellighed er en styrke

Vi synes, det er vigtigt, du møder mange forskellige mennesker her på skolen. Når du lærer dem at kende, vil du sikkert opdage, at netop denne forskellighed er en styrke. Vi vil gerne give dig udfordringer i trygge rammer og positive oplevelser af dine egne evner og kræfter. Det giver selvværd at sætte sine evner og kræfter på prøve.

Vi har fokus på det enkelte menneske og på fællesskabet. Et godt fællesskab kræver tolerance og medansvar for, at alle trives og har det godt. Det er et fælles ansvar for både elever og personale på skolen, og derfor er det vigtigt for os, at vi taler ordentligt til hinanden, at vi respekterer hinanden og har en rar måde at omgås hinanden på.

Fra dem, der besøger os, hører vi, at der er en dejlig stemning på skolen, at det er et sted, der er et rart sted at være, og hvor man føler sig velkommen. Forhåbentlig gælder det også dig!

Musik
Stemningsbillede

Efterskolens værdigrundlag

Glamsbjerg Fri- og Efterskole vedkender sig de grundtvig/koldske tanker om menneskelivet og skolelivet som udgangspunkt for efterskolens værdigrundlag:

  • Vores grundholdning er, at mennesker er forskellige, og at der i denne forskellighed ligger en stor styrke.
  • Vi mener, at mennesker har brug for positive oplevelser af egne kræfter og evner. Vi ønsker derfor at stimulere de unge menneskers selvværd ved at give den enkelte passende udfordringer så vel fagligt som menneskeligt, ligesom vi ønsker at udvikle det hele menneske.
  • Efterskolelivet er et forpligtende anliggende for såvel skolens ansatte som for de unge mennesker,  der skal opleve et værdifuldt fællesskab, hvor de gennem medindflydelse og medansvar oplever sig  selv som en vigtig del af helheden.

Fællesskab

Livsstil på Glamsbjerg
Smilende elever

Holdninger

En skole er ikke en fabrik, og elever er ikke produkter, der kan vejes og måles og puttes i kasser. Derfor er vi meget bevidste om hvilke valg, vi foretager, når vi laver voresskoletilbud.

Vi har valgt, at der skal gå omkring 90 elever i efterskolen, fordi det er en rigtig god størrelse til et efterskolehold. Det er tilpas mange til, at det giver dynamik og forskellighed, men det er ikke flere, end at vi alle sammen kan lære hinanden at kende, og ingen bliver glemt.

Vi har valgt, at der er 2-3 lærere på arbejde hver aften, for lærerne på Glamsbjerg Efterskole vil mere end at undervise og føre tilsyn med eleverne.

Vi vil gerne være sammen med de unge, sætte aktiviteter i gang, hjælpe med lektierne, have tid til en god snak eller en omgang Besser Wizzer og måske tilbyde en skulder at læne sig op ad eller græde ud ved, hvis der er behov for det.

Vi har klare holdninger til hvordan vi omgås hinanden. Det kan du læse mere om rundt omkring på hjemmesiden, fx under fællesskab og sammenhold

Bliv elev

Er du klar til et skoleår med fokus på udvikling, fællesskab og trivsel, er det nu, du skal melde dig ind på GFE.

Bliv elev

På tur i skoven