Skoleårets opbygning

Linjeuge, teateruge, udlandstur, GFE-dage, huseftermiddage og meget mere.

Hverdag

Emneuge og emnedage

I løbet af skoleåret har vi en række emneuger og emnedage med anderledes skema. Læs mere om dem her under.

Derudover har vi forskellige emnedage; fx linjedage, fagformiddage, huseftermiddage, juleridag, udflugter og kompetencedage med elevsamtaler.

Intro-uge

Introugen består af en række aktiviteter, der skal give dig en god begyndelse på efterskolen. Der er en del timer i huset med dine huslærere og de andre elever i huset, og der er forskellige aktiviteter, der hjælper dig med at lære skolen og lokalområdet at kende. Introforløbet indeholder også forskellige teambuilding-aktiviteter i og uden for skolen.

Linjeuge, linjedage og linjeture

I linjeugen bruger I en masse tid sammen på din linje, og I arbejder bl.a. på at præsentere linjen til Efterskolernes Dag. Det er en uge, hvor I kommer i dybden med det faglige, og hvor jeres fællesskab på linjen bliver stærkere.

En gang imellem hiver vi en dag ud af kalenderen og laver en linjedag, hvor I har mulighed for at arbejde i længere tid ad gangen. Et par gange om året er der desuden linjeture, og indholdet på linjeturen er bestemt af, hvad der er relevant for lige præcis din linje.

Musical-uge

Noget af det bedste ved Musicalugen er, at alle arbejder sammen mod at nå et fælles mål, nemlig en fantastisk forestilling, som vises i slutningen af ugen. Alle har bidraget, enten med noget, de var gode til i forvejen, eller har taget imod nye udfordringer. Du vælger selv om du er skuespiller, sanger, musiker eller danser, eller om du vil være med til at kreere kostumer, bygge kulisser, lave lys & lyd eller sminke skuespillerne.

Udlandstur til Zanzibar

Vores store udlandstur går til Zanzibar, hvor vi skal have en masse fantastiske oplevelser. Bl.a. med udgangspunkt den linje, du er på, oplever du øens kultur og natur, og du møder en masse mennesker, der er vokset op på en helt anden måde end du er. Det giver inspiration, stof til eftertanke, større horisont og minder for livet. Læs mere om lejrskole på Zanzibar her

Faguge for 9. klasse, brobygning for 10. klasse

Når 10. klassserne er i obligatorisk brobygning på ungdomsuddannelserne, har 9. klasserne faguge. Her får “små” fag som fx idræt, kulturfag (historie, samfundsfag og kristendom) og naturfag (fysik, biologi og geografi) et ordentligt boost.

Opgaveuge

I Opgaveugen laver eleverne i 9. klasse projektopgave, og eleverne i 10. klasser laver den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse, i daglig tale OSO. Projektopgaven i 9. klasse laves inden for et overordnet emne og udarbejdes inden for et bestemt fag eller en fagrække. 10. klasse-opgaven skal tage udgangspunkt i din uddannelsesplan og dit valg af ungdomsuddannelse. For begge typer opgaver gælder det, at du kan vælge at få udtalelsen og/eller karakteren påført dit afgangsbevis.

Påskeemnedage

Vi holder ikke lang påskeferie, men har i stedet for en mini-emneuge mandag-onsdag før påske. Emnerne kan variere fra år til år, men uanset hvad emnet måtte være, er det en uge, der byder på oplevelser, og som er et godt boost til fællesskabet.

Afslutningsuge

Det er supervigtigt, at der er tid til at få sluttet skoleåret af med hinanden. I skoleårets sidste uge er vi afslutningstur, vi pakker, og vi gør hovedrent, spiser festmiddag, skriver i mindebøger og meget andet. Selve skoleafslutningen foregår som regel sidste fredag i juni, og den er kendt som Store Tudedag.

Kompetencedage og huseftermiddage

Når vi har kompetencedage har kontaktlærerne individuelle samtaler med deres kontaktelever. Samtalerne handler om dine faglige, personlige og sociale kompetencer og skal bidrage til at støtte dig i dit efterskoleprojekt og dine udviklingsmål.

På de to årlige huseftermiddage er der afsat tid til hygge med huskammerater og huslærer, og disse eftermiddage planlægger I som oftest sammen.

GFE-dage

På GFE-dage blander vi alle elever på skolen, friskoleelever, efterskoleelever, store og små elever og har idræts- og legedag eller juleridag, der som regel er første hverdag i december.

Fag-formiddage

Fagformiddage bruges til de faglige aktiviteter, der kræver lidt længere tid end fagene har på det almindelige skema. Fagformiddagene er spredt ud over skoleåret, og når vi nærmere os de afsluttende prøver har vi flere fagformiddage, hvor det er relevant i forhold til fag og prøver.

Året rundt
på GFE

42 uger med undervisning og masser af oplevelser

De fleste har nok hørt om Store Tudedag, som er den allersidste dag i et efterskoleår. Men inden vi når så langt, venter et skoleår fyldt med faglig og personlig udvikling og en hel masse forskellige oplevelser, der giver dig minder for livet.

Et efterskoleår går fantastisk hurtigt, fordi der hele tiden sker noget nyt og spændende. Det vigtigt, at du deltager i så meget som muligt, så du ikke ved skoleårets afslutning har fornemmelsen af, at der var noget, du gik glip af.

Vi forsøger at tilrettelægge året, så er der afbræk i hverdagen med jævne mellemrum, men også så der er gode sammenhængende perioder med almindelig undervisning, så du kan leve dig ind i efterskolens særlige rytme.

Sne
Elevbillede fra Glamsbjerg
277109800 4892479427538220 8913327836036944732 N

Personlig og social udvikling

Vi synes, at emneuger, lejrskole, udflugter og andre aktiviteter er lige så vigtige som den daglige undervisning. Her lærer du nogle andre ting end i fagene på skemaet, du får udfordringer, og du udvikler dig både personligt og socialt.

Du og din familie får udleveret en årskalender ved skoleårets begyndelse. Her kan I se de vigtigste begivenheder og arrangementer i løbet af året, men vi vil gerne lige benytte lejligheden til at nævne et par stykker:

På Efterskolernes Dag holder vi åbent hus for dem, der er i gang med at finde efterskole. Du medvirker ved at præsentere din linje og ved at vise gæsterne rundt på skolen.

 

Skolehjemsamtaler

I november afholder vi skolehjemsamtaler for dig og dine forældre. Samtalerne afholdes en lørdag, hvor vi bl.a. byder på frokost, samt en fællestime med oplevelser fra lejrskolen på Zanzibar.

Som afslutning på vores Teateruge inviterer vi jeres familier til at se forestillingen. Vi spiller forestillingen to gange i løbet af en lørdag, og herefter tager I med jeres familier hjem på omlagt weekend.

Her skal også lige nævnet et par andre dejlige arrangementer. Vi holder Søskendeweekend, hvor jeres yngre søskende bliver inviteret til at prøve en weekend på efterskolen, vi holder Bedsteforældredag, hvor bedsteforældre inviteres til en hyggelig søndag med sange, kaffebord og forskellige aktiviteter, og vi holder gallaweekend.

Når du er begyndt på skolen, får du og dine forældre log-in til vores intranet, og her finder I den mest detaljerede og ajourførte kalender.

Bliv elev

Er du klar til et skoleår med fokus på udvikling, fællesskab og trivsel, er det nu, du skal melde dig ind på GFE.

Bliv elev

På tur i skoven