Støtte og vejledning

Glamsbjerg Efterskole er en helt almindelig efterskole med helt almindelige lærere, og vores skole er indrettet til helt almindelige unge mennesker.

Kunst og designlinjen på Glamsbjerg

Glamsbjerg Efterskole har hvert år et mindre antal elever med faglige eller personlige udfordringer. I disse tilfælde er det vigtigt, at familie og skole har foretaget en forventningsafstemning inden indmeldelsen og i god tid forud for skoleåret.

Glamsbjerg Efterskole er en helt almindelig efterskole med helt almindelige lærere, og vores skole er indrettet til helt almindelige unge mennesker.

Inklusion. Elever med faglige udfordringer
Som oftest er der en håndfuld elever, der har større eller mindre udfordringer i de boglige fag.
For at disse elever kan komme så godt i gang med deres efterskoleår som muligt, er det vigtigt, at vi på forhånd har kendskab til deres udfordringer, samt at der er lavet en forventningsafstemning med dem og deres forældre.
Her er ofte tale om ordblinde elever, elever med indlæringsvanskeligheder eller med faglige huller. Vi tilbyder ikke specialundervisning, men har i stedet nogle andre tilbud, som giver mening for os.

Sammenhold fællesbillede
Udendørs leg
Fællesfoto
Udvikling i trygge rammer
Stemningsbillede

Inklusion i 10. klasse

Elever i 10. klasse kan komme på et dansk-, engelsk- og matematikhold, der har to lærere på i hver 2 lektioner om ugen.

Elever, der ikke har valgt tysk eller fransk, kan få ordblindeundervisning i 2 lektioner om ugen af den lokale VUC, der kommer og underviser dem på skolen, hvis der er mindst 5 elever, der ønsker det. Sidstnævnte kræver naturligvis, at de er testet ordblinde i en grad, der berettiger til ordblindeundervisning, samt at deres forældre giver samtykke og udfylder de blanketter, der hører til. Disse blanketter finder I her:

Samtykke til ordblindetest hos VUC

Samtykke til videregivelse af ordblindetest

Skulle der ikke være elever nok til et hold, kan eleverne få vejledning i brug af skrive-/støtteprogrammer af skolens læse- og matematikvejleder.

Eleverne har mulighed for at have lektiecafé, dansk- og matematikfordybelse som valgfag på deres skema 1-2 gange om ugen, hvis de ikke har tysk, fransk og fysik. Derudover er der mulighed for at gå i lektiecafé hver mandag-torsdag aften efter aftensmaden. Der er altid en lærer i lektiecaféen og til fordybelsesfag.

Skolen har licens til næsten alle de hjælpeprogrammer, der findes i en it-rygsæk, og vi vil i langt de fleste tilfælde anbefale, at I ikke søger om it-rygsæk, men i stedet får lagt skolens hjælpeprogrammer ind på jeres egen pc. På den måde er vi sikre på, at I kan komme i gang med det samme.

Elever, der ikke selv ejer pc eller Mac: It-blanket.

Undervisning stemningsbillede
Fordybelse

Gode tilbud til alle teenagere

Alle unge kan i perioder have et eller andet, de går og tumler med, og som de har svært ved at dele med deres jævnaldrende, deres forældre eller deres lærere.
Her kan det være godt at tale med en helt udenforstående, der har erfaring med de unges problemstillinger, og som kan give dem nogle værktøjer til at komme videre.

På Glamsbjerg Efterskole tilbyder vi trivselssamtaler i kortere eller længere forløb med Helle Gram Sørensen, som er psykoterapeut.
Helle er ansat som efterskolelærer med bl.a. kontaktlærerfunktion og aften-/weekendtilsyn, og derfor er hun let tilgængelig for de unge.
De kan selv lave aftaler med hende, eller deres kontaktlærer eller forældre kan tage initiativ til det. Forældre kan også kontakte Helle, hvis der er problemstillinger, de har brug for at vende.
Helle har tavshedspligt, men vi oplever ofte, at den unge får mod på at delagtiggøre andre i det, der er svært, når der først er kommet hul på det gennem samtalerne med terapeuten.

Elever med personlige udfordringer

Glamsbjerg Efterskole er en skole, der gerne vil have mange forskellige slags elever, og som synes, at det er godt, at eleverne møder andre unge, der ikke nødvendigvis er lige som dem selv. Vores horisont bliver videre, når vi lærer andre at kende, der måske har nogle vilkår eller udfordringer, vi ikke selv har mødt. Men:

Glamsbjerg Efterskole er en almen efterskole og ikke en specialefterskole. Vores lærere er dygtige og engagerede, men ikke uddannet til at tage sig af elever med særlige behov, og derfor er vi også nødt til at vide det på forhånd, hvis nogle af vores kommende elever har personlige udfordringer ud over det almindelige, diagnoser, fysiske eller psykiske lidelser, så vi har mulighed for at tage stilling til, om skolen er det rette tilbud til den pågældende elev.

Elever med spiseforstyrrelser eller misbrugsproblematikker kan vi som regel ikke tage ansvaret for, mens elever med fysiske handicaps eller diagnoser i autismespektret ofte godt kan være elever på skolen, naturligvis afhængigt af graden af udfordringer. Tommelfingerreglen er, at man skal være ”selvkørende” det meste ad vejen, og at man selv skal kunne sørge for evt. medicin.

Her kan også være tale om særligt sårbare elever eller elever, der har haft nogle særligt svære betingelser under deres opvækst.
Det er af yderste vigtighed, at skolen og hjemmet, samt en evt. sagsbehandler eller støtte-/kontaktperson har haft et ekstra møde med forventningsafstemninger.

Hvis eleven har brug for mere voksenstøtte end der umiddelbart ligger i kontaktlærerfunktionen, er det vigtigt, at det aftales med skolen i god tid, og at elevens hjemkommune har givet tilsagn om at yde økonomisk støtte til dette.

Stemningsbillede fra kokkelinje
Køkkenet på Glamsbjerg Efterskole
Teknologilinjen på Glamsbjerg Efterskole

Uddannelses-
vejledning

Uddannelsesvejlederens opgave er bl.a. at hjælpe dig i forbindelse med dit valg af ungdomsuddannelse. I løbet er skoleåret er du til en eller flere samtaler med din uddannelsesvejleder. Samtalerne har blandt andet til formål at forberede dig på dine fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder, samt at rådgive og vejlede dig i forbindelse med uddannelsesplan, ungdomsuddannelse og valg af fag.

I løbet af skoleåret afholdes desuden uddannelsesdage, hvor I orienteres og vejledes om uddannelse og erhverv.

Elever i 10. klasse skal desuden i en uges brobygning på en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesvejlederen holder sig løbende orienteret om nye tiltag på uddannelsesområdet og deltager i kurser og konferencer.

Vores uddannelsesvejleder er Kristine Damgaard Røn, som er en af efterskolens lærere. Det har den store fordel for eleverne, at hun er nem at få fat i.

Forældre til elever, der endnu ikke er startet på skolen, kan kontakte Kristine på kdr@gfeskole.dk
Når eleverne er begyndt på skolen, kontaktes hun via Forældreintra.

Bliv elev

Er du klar til et skoleår med fokus på udvikling, fællesskab og trivsel, er det nu, du skal melde dig ind på GFE.

Bliv elev

På tur i skoven