Samværs-
regler

Vores samværsregler består af et sæt grundregler og et sæt praktiske regler. Når du melder dig ind, skriver du og dine forældre under på, at I er indforstået med samværsreglerne.

Livsstil

Grundregler og praktiske regler

Grundregler:

 • Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden.
 • Du må ikke besidde, indtage eller møde påvirket af alkohol. Du må ikke anvende eller besidde hash og andre euforiserende stoffer, mens du er elev på Glamsbjerg Efterskole.
 • Du skal være røgfri. Det er ikke tilladt at ryge og anvende snus eller andre tobaksprodukter på skolen eller i skoletiden.
 • Fra 22.00 til 07.30 er ophold uden for dit eget elevhus ikke tilladt.
 • Mobning, psykisk og fysisk vold er helt uacceptabelt.
 • Vi forventer, at du viser god vilje til samarbejde og at henstillinger fra skolens personale følges.

Alvorlige eller gentagne brud på skolens regler kan medføre bortvisning.

Du skal gøre dig klart, at din tilstedeværelse ved et regelbrud kan få konsekvenser, også selv om du ikke aktivt har brudt skolens regler.

Undervisningen på teknologilinjen på Glamsbjerg Efterskole
Kunst og designlinjen på Glamsbjerg Efterskole
Cykling
Grundregler og praktiske regler

Praktiske regler

 • På skoledage skal du senest 7.30 være stået op, i tøjet og have ordnet dit værelse.
 • Du har mødepligt til undervisning, fællesarrangementer, hovedmåltider og praktisk arbejde.
 • Der skal altid være ryddeligt på værelset, samt i og omkring huset.
 • Du skal aflevere din mobiltelefon til måltider, ved arrangementer og ved undervisningstimernes begyndelse.
 • Dine pc’er, IPads, tablets, mobiltelefoner o. lign. skal lægges på din hylde i husets computerskab inden 22.30.
 • Efter sengetid skal du blive på dit værelse.
 • Stationære computere, skærme, projektorer o. lign. må ikke medbringes.
 • Du er erstatningspligtig ved ødelæggelse af ting, når dette sker med vilje eller ved voldsom adfærd.
Sammenhold fællesbillede

Bliv elev

Er du klar til et skoleår med fokus på udvikling, fællesskab og trivsel, er det nu, du skal melde dig ind på GFE.

Bliv elev

På tur i skoven