Skoleterapeut til Glamsbjerg Efterskole

Glamsbjerg på tur

Har du hjertet placeret på rette sted, hovedet skruet godt på, og fødderne solidt plantet på jorden, skal du endelig læse videre.

Glamsbjerg Efterskole søger en skoleterapeut, der samtidig ansættes som efterskolelærer med kontaktlærer-funktion, tilsynsarbejde osv.

Skoleterapeutens vigtigste opgave er at tilbyde samtaler og sparring til efterskoleeleverne. Det kan være enkelte samtaler, hvor den unge har brug for at tale med en voksen, der hverken er forældre eller lærer, og som kan hjælpe med at give ord til og klarhed over det, den unge bokser med for tiden. Der kan også være tale om længere samtaleforløb med unge, der har særlige udfordringer eller er særligt sårbare. Derudover kan der være tale om støtte til enkelte elever i eller uden for undervisningen, ligesom der kan laves gruppeforløb efter behov.

Vi forestiller os, at du er uddannet psykoterapeut eller familiebehandler eller har anden relevant uddannelse og/eller erfaring med samtaleterapi.

Glamsbjerg Efterskole er en helt almindelig, almen efterskole, der ser det som en berigelse, at vi mennesker er forskellige. Vi har bl.a. fokus på faglig og personlig udvikling, herunder elevernes trivsel og fællesskabsfølelse.

Skolen er en kombineret fri- og efterskole, der også har SFO og Børnehus med vuggestue og børnehave. Skoleterapeuten er en del af efterskoleteamet og tilbyder også sparring til kolleger fra de øvrige teams, samt samtaler med friskoleeleverne efter behov, ligesom skoleterapeuten samarbejder med skolens støttecenter.

Skoleterapeuten ansættes som efterskolelærer, og der er tale om en stilling på 75% af en årsnorm med tiltrædelse 1. august 2021 og med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Der kan muligvis suppleres med flere støttetimer efter ønske og behov.

Læs mere om efterskolen på www.gfeskole.dk og om friskolen på www.glamsbjergfriskole.dk

Du er også velkommen til at kontakte viceforstander Gitte Jørgensen på 23 41 67 12.

Der er ansøgningsfrist 29. april, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i slutningen af uge 18 og begyndelsen af uge 19. Vi modtager ansøgninger pr. mail til kontor@gfeskole.dk